Anunt oferta servicii de asigurare

Primaria comunei Monor intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa in baza dispozitiilor art.7,aliniatul (5) din legea privind achizitiile publice nr.98/2016 si tinand cont de prevederiile cap III,sectiunea 1-achizitia directa din HG nr .395/2016 ptr.aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din legea 98/2016 privind achizitiile publice,Servicii de asigurare de incendiu si alte riscuri pentru cladiri,mijloace fixe,obiecte de inventor si alte bunuri aferente unor locatii care apartin Primariei.

 

Mai mult AICI.