Comisii de specialitate

I. Comisia pentru programele de dezvoltare economică si socială, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărire comunală, amenajarea teritoriului şi urbanism,agricultura, protecţia mediului ,   compusă din :

 1. Domnul Precub Ilie-Cristian, consilier local – preşedinte;
 1. Domnul Drăgan Ilie , consilier local – secretar;
 1. Domnul Todoran Ioan, consilier local – membru;
 1. Domnul Moţoc Gheorghe, consilier local – membru;
 1. Domnul Băbălău Valentin, consilier local – membru;

II. Comisia pentru pentru învăţământ , sănătate si familie, cultură, culte ,activitati cultural -sportive si turism, servicii si comert,compusă din:

 1. Domnul Moţoc Gheorghe, consilier local – Preşedinte;
 1. Domnul Moldovan Cornel, consilier local – secretar;
 1. Domnul Drăgan Iacob, consilier local           – membru;

III. Comisia   juridică şi de disciplină, munca si protectie sociala,protectia copilului,  apărarea ordinii şi liniştii publice compusă din :

 1. Domnul Drăgan Dorel-Vasile, consilier local – preşedinte
 1. Domnul Precub Ilie-Cristian, consilier local – secretar;
 1. Domnul Matei Dumitru, consilier local – membru