Hotarari Consiliul Local

*HCL = Hotarari Consiliul Local

Hotarari de consiliu local din anul 2018


Nr. HotarareTitluAcceseaza Document
HCL 1 - 8 HCL 1-8 2018HCL 1-8 / 2018
HCL 9-15HCL 9-15 2018HCL 9-15/ 2018
HCL 16-20HCL 16-20 2018HCL 16-20 / 2018
HCL 21-22HCL 21-22 2018HCL 21-22 / 2018
HCL 27-32HCL 27-32 2018HCL 27-32 / 2018
HCL 33-35HCL 33-35 2018HCL 33-35 / 2018
HCL 36HCL 36 2018HCL 36 / 2018
HCL 37-40 HCL 37-40 2018HCL 37-40 / 2018
HCL 41-47HCL 41-47 2018HCL 41-47 / 2018
HCL 48-51 HCL 48-51 2018HCL 48-51 / 2018
HCL 52HCL 52 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si speciale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Monor in anul 2019Detalii document
HCL 53HCL 53 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2019Detalii document
HCL 54HCL 54 privind aprobarea preturilor de referinta a masei lemnoase pe picior exploatata in anul 2019 din fondul forestier proprietate publica a comunei Monor, administrata de Ocolul Silvic Vatra Dornei, Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, R.A. Ocolul Silvic Valea Sieului si volumul maxim ce se poate exploata in anul 2019 din fondul forestier proprietate publica a comunei Monor administrata de Ocolul Silvic Vatra DorneiDetalii document
HCL 55 HCL 55 privind decontarea abonamentelor pentru 16 elevi din clasele V - VIII, care sunt navetisti din satul Gledin in anul 2018Detalii document
HCL 56 HCL 56 privind acordarea titlului de ''Cetatean de Onoare'' al comunei Monor doamnei Fajol Martine Antoinette Rosette, domnului Fajol Bernard Jean-Luc si domnului Fajol DidierJean-Claude in anul 2018Detalii document
HCL 57 HCL 57 privind a treia rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Monor pe anul 2018Detalii document
HCL 58 HCL 58 privind atribuirea Contractului ''Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare si transfer al deseurilor municipale inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Nasaud'' catre operatorul declarat castigator al licitatiei publice, conform Raportului procedurii nr. 1006 din 18.10.2018 din anul 2018Detalii document
HCL 59 HCL 59 privind aprobarea conditiilor de incheiere a Actului aditional nr.9 la Contractul de achizitie publica a serviciului public de salubrizare respectiv ''Activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale si managmentul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Nasaud'' nr.1908/02.09.2016 din anul 2018Detalii document
HCL 60 HCL 60 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Monor pentru perioada decembrie 2018 - februarie 2019 din anul 2018 Detalii document
HCL 61 HCL 61 privind aprobarea pretului de valorificare a masei lemnoase din partida 6169 constituia pe suprafata de fond forestier proprietate publica a Comunei Monor administrata de Ocolul Silvic Dorna Candrenilor din anul 2018 Detalii document

Hotarari de consiliu local din anul 2017


 

Nr. HotarareTitluAcceseaza Document
HCL 1 - 8 HCL 1-8 2017Detalii document
HCL 1 - 8 continuareHCL 1-8 continuare 2017Detalii document
HCL 9 -10 HCL 9 -10 2017 Detalii document
HCL 11 - 18 HCL 11 - 18 2017 Detalii document
HCL 19HCL 19 2017Detalii document
HCL 20-24HCL 20-24 continuare 2017Detalii document
HCL 25-26HCL 25-26 2017Detalii document
HCL 27-30HCL 27-30 2017Detalii document
HCL 31-41HCL 31-41 2017Detalii document
HCL 42-44HCL 42-44 2017Detalii document
HCL 45-46HCL 45-46 2017Detalii document
HCL 47-53HCL 47-53 2017Detalii document
HCL 54-63HCL 54-63 2017Detalii document
HCL 64HCL 64 2017Detalii document
HCL 65-70HCL 65-70 2017Detalii document
HCL 71-74HCL 71-74 2017Detalii document

Hotarari de consiliu local din anul 2016


 

Nr. HotarareTitluAcceseaza Document
HCL 1 - 3Hotarari Consiliul Local Monor 1,2,3 / 2016HCL1,2,3
HCL 4 - 5Hotarari Consiliul Local Monor 4,5 / 2016HCL 4, 5
HCL 6 - 7Hotarari Consiliul Local Monor 6,7 / 2016HCL 6,7 / 2016
HCL 8 - 9Hotarari Consiliul Local Monor 8,9 / 2016HCL 8, 9 / 2016
HCL 10 - 19Hotarari Consiliul Monor 10,11,12,13,14,15,16,18,19 / 2016HCL 10-19
HCL 20Hotararea de Consiliu Local Monor 20 privind respingerea plangerii administrative prealabile formulate de SC URBANA SA impotriva hot. A.D.I. Deseuri BistritaHot 20 - 2016
HCL 21-22 Hotarari Consiliul Monor 21,22 / 2016HCL 21-22
HCL 23-28Hotarari Consiliul Monor 23,24,25,26,27,28 / 2016HCL 23-28
ANEXA NR.1 HCL 27
HCL 29-31Hotarari Consiliul Monor 29,30,31 / 2016HCL 29-31
HCL 32-38Hotarari Consiliul Monor 32,33,34,35,36,37,38 / 2016HCL 32-38
HCL 38-43Hotarari Consiliul Monor 39,40,41,42,43 / 2016HCL 39-43
HCL 44-48Hotarari Consiliul Monor 44,45,46,47,48 / 2016HCL 44-48
HCL 49-59Hotarari Consiliul Monor 49-59 / 2016HCL 49 - 59
HCL 60-67Hotarari Consiliul Monor 60-67/2016HCL 60-67
HCL 68-73Hotarari Consiliul Monor 68-73/2016HCL 68-73
HCL 76-81Hotarari Consiliul Monor 76-81/2016HCL 76-81
HCL Rectificare BugetHCL Rectificare Buget din 2016HCL Rectificare Buget