Hotarari Consiliul Local

*HCL = Hotarari Consiliul Local

Hotarari de consiliu local din anul 2018


Nr. HotarareTitluAcceseaza Document
HCL 1HCL 1 privind aprobarea volumului maxim ce se poate exploata in anul 2019, lista de partizi, constituite pentru anul 2019 cu pretul de pornire a licitatiei masei lemnoase pe picior si a licitatiei de prestari servicii exploatare din partida 6175, din fondul forestier proprietate publica a comunei Monor, administrata de ocolul silvic dorna Candrenilor din anul 2019Detalii document
HCL 2HCL 2 privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Monor pentru anul scolar 2019-2020Detalii document
HCL 3HCL 3 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2019Detalii document
HCL 4HCL 4 privind stabilirea salariului de baza pentru functiile publice si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale Administratie utilizate in cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Monor si stabilirea indemnizatiilor consilierilor locali incepand cu 01.01.2019Detalii document
HCL 5HCL 5 privind aprobarea sumei necesare pentru achitarea diferentei la contributia de intretinere, a domnului IENCSI KAROLY in caminul pentru persoane varstnice BistritaDetalii document
HCL 6HCL 6 privind revocarea Hotarari Consiliului Local al comunei Monor nr 66 din 20.12.2019 privind aprobarea acordarii de stimulente financiare membrilor Ansamblului folcloric BaltagulDetalii document
HCL 7HCL 7 privind completarea statutului comunei Monor aprobat prin HCL al comunei Monor nr 16 din 31.07.2003Detalii document
HCL 8HCL 8 privind aprobarea acordarii de recompense financiare membrilor ansamblului folcloric BaltagulDetalii document
HCL 9HCL 9 privind aprobarea actualizarii cofinantari Proiectului Amenajare santuri si trotuare in localitatea Gledin Detalii document
HCL 10HCL 10 privind aprobarea solicitarii operatorul SC Supercom SA de modificare a tarifelor aferente serviciului publlic de salubrizare a judetului Bistrita , respectiv activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale si managementul statiilor de transfer si al centrelor de colectare din judetul Bistrita Detalii document
HCL 11HCL 11 privind aprobarea modului si pretului de valorificare a masei lemnoase din partida 13066 constituita pe suprafata de fond forestier proprietate publica a comunei Monor administrat de ocolul silvic Vatra DorneiDetalii document
HCL 12HCL 12 privind aprobarea a volumului maxim de masa lemnoasa care se exploateaza in anul 2019 , destinatia materialului lemnos si preturile de vanzare direct pt anul 2019 din fondul forestier, proprietate publica a comunei Monor administrat de RA ocolul silvic Valea Sieului Detalii document
HCL 1 - 8 HCL 1-8 2018HCL 1-8 / 2018
HCL 9-15HCL 9-15 2018HCL 9-15/ 2018
HCL 16-20HCL 16-20 2018HCL 16-20 / 2018
HCL 21-22HCL 21-22 2018HCL 21-22 / 2018
HCL 27-32HCL 27-32 2018HCL 27-32 / 2018
HCL 33-35HCL 33-35 2018HCL 33-35 / 2018
HCL 36HCL 36 2018HCL 36 / 2018
HCL 37-40 HCL 37-40 2018HCL 37-40 / 2018
HCL 41-47HCL 41-47 2018HCL 41-47 / 2018
HCL 48-51 HCL 48-51 2018HCL 48-51 / 2018
HCL 52HCL 52 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si speciale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Monor in anul 2019Detalii document
HCL 53HCL 53 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2019Detalii document
HCL 54HCL 54 privind aprobarea preturilor de referinta a masei lemnoase pe picior exploatata in anul 2019 din fondul forestier proprietate publica a comunei Monor, administrata de Ocolul Silvic Vatra Dornei, Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, R.A. Ocolul Silvic Valea Sieului si volumul maxim ce se poate exploata in anul 2019 din fondul forestier proprietate publica a comunei Monor administrata de Ocolul Silvic Vatra DorneiDetalii document
HCL 55 HCL 55 privind decontarea abonamentelor pentru 16 elevi din clasele V - VIII, care sunt navetisti din satul Gledin in anul 2018Detalii document
HCL 56 HCL 56 privind acordarea titlului de ''Cetatean de Onoare'' al comunei Monor doamnei Fajol Martine Antoinette Rosette, domnului Fajol Bernard Jean-Luc si domnului Fajol DidierJean-Claude in anul 2018Detalii document
HCL 57 HCL 57 privind a treia rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Monor pe anul 2018Detalii document
HCL 58 HCL 58 privind atribuirea Contractului ''Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare si transfer al deseurilor municipale inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Nasaud'' catre operatorul declarat castigator al licitatiei publice, conform Raportului procedurii nr. 1006 din 18.10.2018 din anul 2018Detalii document
HCL 59 HCL 59 privind aprobarea conditiilor de incheiere a Actului aditional nr.9 la Contractul de achizitie publica a serviciului public de salubrizare respectiv ''Activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale si managmentul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Nasaud'' nr.1908/02.09.2016 din anul 2018Detalii document
HCL 60 HCL 60 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Monor pentru perioada decembrie 2018 - februarie 2019 din anul 2018 Detalii document
HCL 61 HCL 61 privind aprobarea pretului de valorificare a masei lemnoase din partida 6169 constituia pe suprafata de fond forestier proprietate publica a Comunei Monor administrata de Ocolul Silvic Dorna Candrenilor din anul 2018 Detalii document
HCL 62HCL 62 privind atribuirea de denumiri străzilor din Comuna Monor anul 2018Detalii document
HCL 63HCL 63 privind aprobarea contului de executiei a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Monor la data de 12/12/2018Detalii document
HCL 64HCL 64 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Monor pentru anul 2019Detalii document
HCL 65HCL 65 privind aprobarea scaderii din gestiune a masei lemnoase rezultata din partizile de curatiri constituite pe suprafata de fond forestier proprietate publica a Comunei Monor administrata de Ocolul Silvic Dorna Candrenilor Detalii document
HCL 66 HCL 66 privind aprobarea acordarii de stimulente financiare membrilor Ansamblului Folcloric ,,Baltagul,, anul 2018Detalii document
HCL 67HCL 67 privind aprobarea indicatorilor Tehnico-Economici aferenti Proiectului ,,Amenajare santuri si trotuare in localitatea Gledin,,Detalii document
HCL 68HCL 68 privind aprobarea cofinanțării Proiectului ,,Amenajare santuri si trotuare in localitatea Gledin ,,Detalii document

Hotarari de consiliu local din anul 2017


 

Nr. HotarareTitluAcceseaza Document
HCL 1 - 8 HCL 1-8 2017Detalii document
HCL 1 - 8 continuareHCL 1-8 continuare 2017Detalii document
HCL 9 -10 HCL 9 -10 2017 Detalii document
HCL 11 - 18 HCL 11 - 18 2017 Detalii document
HCL 19HCL 19 2017Detalii document
HCL 20-24HCL 20-24 continuare 2017Detalii document
HCL 25-26HCL 25-26 2017Detalii document
HCL 27-30HCL 27-30 2017Detalii document
HCL 31-41HCL 31-41 2017Detalii document
HCL 42-44HCL 42-44 2017Detalii document
HCL 45-46HCL 45-46 2017Detalii document
HCL 47-53HCL 47-53 2017Detalii document
HCL 54-63HCL 54-63 2017Detalii document
HCL 64HCL 64 2017Detalii document
HCL 65-70HCL 65-70 2017Detalii document
HCL 71-74HCL 71-74 2017Detalii document

Hotarari de consiliu local din anul 2016


 

Nr. HotarareTitluAcceseaza Document
HCL 1 - 3Hotarari Consiliul Local Monor 1,2,3 / 2016HCL1,2,3
HCL 4 - 5Hotarari Consiliul Local Monor 4,5 / 2016HCL 4, 5
HCL 6 - 7Hotarari Consiliul Local Monor 6,7 / 2016HCL 6,7 / 2016
HCL 8 - 9Hotarari Consiliul Local Monor 8,9 / 2016HCL 8, 9 / 2016
HCL 10 - 19Hotarari Consiliul Monor 10,11,12,13,14,15,16,18,19 / 2016HCL 10-19
HCL 20Hotararea de Consiliu Local Monor 20 privind respingerea plangerii administrative prealabile formulate de SC URBANA SA impotriva hot. A.D.I. Deseuri BistritaHot 20 - 2016
HCL 21-22 Hotarari Consiliul Monor 21,22 / 2016HCL 21-22
HCL 23-28Hotarari Consiliul Monor 23,24,25,26,27,28 / 2016HCL 23-28
ANEXA NR.1 HCL 27
HCL 29-31Hotarari Consiliul Monor 29,30,31 / 2016HCL 29-31
HCL 32-38Hotarari Consiliul Monor 32,33,34,35,36,37,38 / 2016HCL 32-38
HCL 38-43Hotarari Consiliul Monor 39,40,41,42,43 / 2016HCL 39-43
HCL 44-48Hotarari Consiliul Monor 44,45,46,47,48 / 2016HCL 44-48
HCL 49-59Hotarari Consiliul Monor 49-59 / 2016HCL 49 - 59
HCL 60-67Hotarari Consiliul Monor 60-67/2016HCL 60-67
HCL 68-73Hotarari Consiliul Monor 68-73/2016HCL 68-73
HCL 76-81Hotarari Consiliul Monor 76-81/2016HCL 76-81
HCL Rectificare BugetHCL Rectificare Buget din 2016HCL Rectificare Buget